IPPC Eesti
Narva mnt 7A - 424
15172 Tallinn
Eesti
Tel: (+372) 6 262 981
(+372) 6 260 750
e-mail: juri.truusa@envir.ee

  UUT IPPC-s ja THD-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UUT ETAP-s
ETAP
ALUSMATERJALID
KESKKONNATEGIJAD
JUHEND- JA MUUD MATERJALID
UURINGUD
RAHASTAMISE VÕIMALUSED
LINGID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUS:

Riigilõivu kontonumbrid:
Rahandusministeerium
Swedbank 221023778606
SEB Pank 10220034796011
Viitenumber 2900081680

***

Tööstusheite seadus on avalik, vt SIIT!

Tööstusheite direktiivi tõlke paranduste dokument

Tööstusheite direktiivi Balti riikide seminar (Jõhvi, 31. mai 2012). Seminarile registreerimise tähtaeg on 20. Jaanuar 2012. Vt ka päevakava ja kutset.

Uuring rakendatavatest trahvidest suurtootmises. Parima praktika dokument, Milieu, Oktoober 2011

Euroopa Komisjoni tööpakkumised, täpsem info SIIT

Keemik või muu eriala insener!
Euroopa Komisjoni IPPC büroo Sevillas pakub tööd uurijale, kes tunneb Tööstusheite direktiiviga reguleeritavaid tootmisprotsesse. Vt SIIT

BEF seminar õiguslikust sünergiast vt ettekandeid koolitusrubriigist

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll)

NB! Juhis PVT VD-de ettevalmistamise kohta

Parima võimaliku tehnika alase teabevahetuse juhised eesti keeles ja inglise keeles

Uuring IPPC direktiivi rakendusest

BREF standardtekstid alates 30.09.2009 saadaval IPPC büroo kodulehel

Direktiiv 2008/99/EÜ keskkonna kaitsmise kohta kriminaalõiguse kaudu

 

***

Ligi 100 parima innovatiivse praktika näidist vt ECOPOL projekti lingilt

Keskkonnakasutuse tõhususe parandamise tugiprogramm väikeettevõtetele

Vaata EÜ ETAP kodulehte uues rüüs SIIT

Kutse avatud pakkumisele

Keskkonnatehnoloogia atlas

Euroopa Komisjoni Ühendatud Uurimiskeskus otsib eksperte olelusringi hindamiseks, vastavate aruannete ja ülevaadete koostamiseks - rohkem infot ning registreerimine.

Aeg projektide taotlemiseks! Teavet saab Konkurentsivõime ja Innovatsiooni Programm - Ettevõtluse Innovatsiooni Programm (CIP-EIP) kohta

"Keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni perspektiivsuundade ja pakutavate lahendite rakendusvalmiduse hindamine"

"Rakendusvalmite keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni lahendite turunduslik analüüs"

"Suurtööstuse ressursisäästlikkusele suunamine ja senise töö tulemuslikkus"

Uudiskiri - olelusringi EÜ platvorm

Keskkonnatehnoloogiate tõendamine

Keskkonnatehnoloogiate tõendamise kulud

EÜ projektitaotluste voor avatud

"Eesti ja Keskkonnatehnoloogia Arengukava"
Jüri Truusa

Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi uudisleht - ONLINE-UUDISED

Panus keskkonnatehnoloogiate Euroopa Atlasesse - ootame ettepanekuid juri.truusa@envir.ee

Süsiniku jalajälg. Mis see on ja kuidas seda mõõta?

Euroopa Komisjoni keskkonnapeadirektoraadi uudisleht "Teaduselt keskkonnapoliitika tarbeks"

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud:
17/09/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Free Web Counter
Free Hit Counter